Principala | Harta site | Relatii
Management soft
user :
parola :
www.500words.md, succesul afacerii Dvs.
www.trans-electro.ru, tehnologii IGBT

 1. Ce prezintă Vital II
 2. Cum se operează în Vital II
 3. Tehnologii ale VITAL-II
 4. Certificare VITAL-II
Ce prezintă Vital II

     Sistemul informaţional VITAL-II este un sistem de tip ERP. Sistemul VITAL II este o dezvoltare calitativă a versiunii Vital I. La baza acestui sistem, în mod similar cu Vital I, este principiul creării unei baze de date, care conţine toată informaţia corporativă: informaţia financiară, datele referitoare la procesul de producţie, etc. Existenţa unei baze de date înlătură necesitatea transmiterii datelor de la o sistem la altul (de exemplu de la producere la finanţe) şi permite accesarea simultană a datelor pentru toţi angajaţii organizaţiei, care au drepturile corespunzătoare.
  Sistemul "VITAL-II" are următoarele concepţii de gestionare a resurselor:
 1. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea productivă într-un anumit cadru organizatoric.
 2. Se presupune un ansamblu de activităţi dinamice şi complexe ce se pot grupa pe anumite funcţii, care se condiţionează reciproc şi a căror integrare permite acesteia să reacţioneze corespunzător la solicitările mediului, să evolueze eficient şi să se dezvolte continuu.
 3. Există o grupare raţională a tuturor activităţilor întregului complex de activităţi din cadrul întreprinderii în şase funcţiuni: tehnică, comercială, financiară, contabilă, de securitate, administrativă. Spre exemplu, activitatea de producţie cuprinde totalitatea activităţilor legate nemijlocit de realizarea bunurilor (produse, lucrări, servicii) în care este specializată firma.
 4. Sistemul "VITAL-II" reprezintă soluţii de referinţă în domeniul sistemelor integrate de întreprindere de tip ERP, adaptat pentru întreprinderi de cele mai diverse mărimi si specializări: de la comerţ angro şi en-detail, bunuri de consum până la industrie auto, industria farmaceutică şi chimică, electronică şi produse tehnologice, ingineria mecanică, producţia orientată pe proiect, administraţia publică şi învăţământ, telecomunicaţii, ş.a.
 5. Unul din cele mai importante aspecte ale acestui sistem este accesul securizat la informaţie. Rolurile sistemului trebuie să primească doar informaţia necesară pentru a-şi îndeplini funcţia.
 6. Interfaţă de acces tip web a sistemului. Avantajul acesteia constă în faptul că clientul este unul fin – client simplu. Plus la aceasta tehnologia web oferă independenţa arhitecturii şi a sistemelor de operare. Pentru companiile cu amplasarea geografică distribuită tehnologia web oferă cea mai bună soluţie pentru implementarea sistemului în toate diviziunile ei. Astfel informaţia este stocată pe un server şi accesibilă oricărui utilizator din momentul publicării ei.
Cum se operează în Vital II

     A face cunoştinţă cu modalităţile de funcţionare a sistemului informaţional vă propunem următoarele modalităţi:
 • - descărcarea documentelor de prezentare aici
 • - descărcarea documentaţiei despre VITAL-II aici
 • - versiunea demonstrative a sistemului VITAL-II aici
  Parolele de acces:
  Nr. Nume Parola Descriere
  1 Aprov vital Aprovizionator-Depozit
  2 Casier1 vital Casier Principal
  3 Contabil vital Contabil
  4 Coord vital Coordonator
  5 Depozitar vital Depozitar
  6 director vital Director
  7 Vanzator vital Vanzator-Casier Nr.2
     Notă: Versiunea „VITAL-II demo” este accesibilă concomitent pentru toţi vizitatorii site-lui şi este limitată în funcţionalităţi. La solicitarea vizitatorilor, se poate crea o variantă individuală fără limitări funcţionale. Pentru aceasta contactaţi administratorul site-lui aici.

     Pentru a lua cunoştinţă cu modalitatea de implementare a sistemului VITAL-II, apelaţi aici

Tehnologii ale VITAL-II

     În realizarea sistemului „VITAL-II” se aplică tehnologii:

     Tehnologia ASP (Active Server Pages)

     ASP (Active Server Pages) reprezintă o tehnologie Microsoft. Pentru crearea unei aplicaţii ASP este nevoie de IIS, un serviciu oferit de Microsoft care se găseşte în pachetul MS Windows. Fişierele de tip ASP reprezintă nişte fişiere textuale, cu extensia „.asp” în care se conţine cod ASP, HTML, JavaScript sau altceva de felul ăsta. Codul ASP este „citit”, executat şi convertit în HTML (HyperText Markup Language), apoi oferit clientului. Astfel clientul primeşte HTML curat şi nu are nevoie de nimic mai mult decât de un browser bun.
     Pentru a acesta sistemul este nevoie ca în bara de adresă a browser-ului să se culeagă numele server-ului pe care se află aplicaţia. Exemplu: http://server . În rezultat trebuie să apară pagina de start a site-ului, în care se ia hotărâre asupra utilizatorului, care a accesat pagina, adică dacă este un membru al sistemului şi dacă da – spre ce pagină trebuie redirecţionat. Se pune însă următoarea întrebare „cine” sau mai bine zis ce se ocupă pe server de toate aceste lucruri. Răspunsul este următorul: serviciul menţionat mai sus IIS.
     Astfel dacă s-a înţeles corect codul ASP nu poate fi vizualizat cu ajutorul click-dreapta -> View Sourse, deoarece astfel veţi vedea doar codul HTML, care de fapt este rezultatul execuţiei codului ASP. Codul ASP se află pe server şi nu este disponibil tuturor.
     ASP foloseşte limbaje de tip script cum ar fi VBScript (Visual Basic Script) sau JavaScript. Ca limbaj de bază este utilizat VBScript Este necesar de menţionat faptul că JavaScript şi Java nu este una şi aceeaşi. JavaScript este un limbaj de tip script, şi nu trebuie confundat cu mult complexul limbaj Java, oferit de Sun Microsystem.
     În ceea ce priveşte Java, există aşa-numitul JSP (Java Server Pages) – o alternativă a ASP, care este bazată pe JavaScript. Oricum ambele fac acelaşi lucru şi fac parte din aşanumitele tehnologii WEB, cum spre exemplu PHP, care se deosebeşte total de ASP. Se spune însă că ceea ce „poate face” ASP poate face şi PHP, iar ceea ce poate face PHP „poate” şi ASP.
     Cât despre HTML, structura iniţială sau aşanumitul schelet al unei pagini este prezentat mai jos, totul ce este scris între < şi > se numesc tag-uri (din engleză tag – etichetă). Fiecare tag are a sa menire, şi dacă este careva din ele greşit, browser-ul pur şi simplu le va omite. Aşa sunt învăţate toate browser-ele din moşi strămoşi.
     Unul din faptele ce subliniază comoditatea ASP este combinarea celor două limbaje, adică scrierea unei funcţii bazată pe JavaScript şi apelarea ei în ASP bazat pe VBScript.

     Tehnologiile bazate pe Java

     Compania Sun Microsystems este una din cele mai mari companii producătoare de soft. Ea este renumită prin cel mai avansat sistem de operare de pe planetă – SOLARIS, care este un sistem bazat pe UNIX. Avantajele acestui sistem sunt atât de multe încât nu este cazul enumerării lor. Vom spune doar că unele opţiuni ale acestui sistem nu pot fi găsite în nici unul altul. O altă operă a Sun Microsystems este limbajul Java.
     Esenţa constă în faptul că fişierele-sursă textuale (.java) sunt compilate într-un cod intermediar – aşanumitul java code, care nu este înţeles atât de om cât şi de maşină. Există însă maşina virtuală Java (JVM – Java Virtual Machine), care interpreteaza codul Java, după care este executat. Astfel Java nu este dependentă de careva sistem de operare fiindcă, oricum nu este „înţeleasă” de nici un sistem, ci doar de Java Runtime Environment.
     Se mai poate spune ca Java este adevaratul limbaj orientat spre obiect, din care multe lucruri s-au imprumutat de catre C#.
     Tehnologia Java este foarte avansata si vasta in domeniul de utilizare. Este posibila crearea aplicatiilor Desktop, exista si tehnologiile WEB: JSP(Java Server Pages si Java Servlets), una din cele maifrecvent intalnite sunt Java aplet-ele, care pot fi utilizate cat in cadrul unor aplicatii, atat si incarcate in browser.
     Una din cele mai puternice solutii Java este EJB – Enterprise Java Beans, care permite elaborarea aplicatiilor distribuite. EJB este probabil cea mai avansata tehnologie, mai avansata chiar decat client-server. Este o tehnologie de multinivel.
     Sa presupunem ca exista baza de date care livreaza datele catre o alta unitatea unde se pastreaza business-logica si care poate contine pagini JSP, servlet-e, Java aplet-e si EJB container-e. Clientul este poate consta atat dintr/o aplicatie desktop independenta de sistemul de operare, cat si un browser care incarca aplete sau apeleaza paginile JSP.

     Tehnologia ASP.NET

     ASP.NET una din cele mai noi tehnologii oferite de către Microsoft. Diferenţa între ASP şi ASP.NET este colosală. ASP care este bazată pe limbajele script se interpretează, pe când ASP.NET se compilează. Principalul subiect al aceste tehnologii o constituie platforma .NET Framework, care constă din mediul CLR (Common Language Runtime).
     Astfel codul de nivel înalt: C#, JScript sau VB:NET se compilează în cod intermediar MSIL (Microsoft Intermediary Language), codul respectiv este înţeles doar de mediul CLR din .NET Framework. În continuare acest cod este compilat în cod de maşină cu ajutorul aşa numitului JIT Compilator (Just In Time Compilator). Aici este momentul de introdus noţiunea de compilatorul PreJIT, care este apelat în caz că ştim că toate părţile componente ale aplicaţiei vor fi utilizate. PreJIT compilează preliminar tot codul MSIL în cod de maşină.
     Unul din avantajele acestei tehnologii este faptul că se scapă de problema modulelor DLL, care trebuie înregistrate in sistem. În cazul ASP.NET totul se reduce copierea sursei de pe maşina de elaborare pe server.
     Sistemul „VITAL” utilizeaza baze de date preponderent MS SQL Server şi Oracle – cele mai puternice sisteme de baze de date. Este posibila şi utilizarea versiunilor free MSDE (Microsoft SQL Desktop Engine), Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

Certificare VITAL-II

    Sistemul "VITAL" este elaborat de către întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Informbusiness SRL" şi constituie un produs original, fiind protejat de lege conform drepturilor de autor şi de proprietate ce le deţine compania asupra produsului în cauză.

    Sistemul "VITAL" este certificat de către AGEPI.

    AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizaţia Mondială pentru Proprietatea Intelectuală, în alte organizaţii internaţionale şi interstatale pentru protecţia proprietăţii intelectuale.